Bina Keluarga Balita

Keg pembinaan di Posyandu dan Bina Keluarga Balita Kenanga, Desa Petak Batuah, Kecamatan Dadahup. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara bidan, ahli gizi, kader PKK, posyandu dan Bina Keluarga Balita, Jumat 12 Agustus 2022. Dari DP3APPKB, pembinaan disampaikan oleh Ibu Siti (Penyuluh Keluarga Berencana Kecamatan Dadahup).